• Foraj put alimentare cu apă stația de betoane Carpatbeton Ploiesti 88 ml
 • Foraj put alimentare cu apă cartier rezidențial SC Impact SA Pipera 69 ml
 • Foraje puturi alimentare cu apă Primaria Jilava, Jud.Ialomița, sediul dispensarului medical h 72 ml și sediul scolii h 67 ml.
 • Foraje puturi alimentare cu apă Primaria Dridu, jud.Ialomița, sat Dridu Snagov, trei foraje puturi cu adancimile de 81 ml, 79 ml și 63 ml
 • Foraj puturi alimentare cu apă Primaria Cosereni, jud Ialomița 63 ml
 • Foraje puturi alimentare cu apă Primaria Bobicesti, jud Olt 71 ml și respectiv 190 ml
 • Sistem de irigații Sc Agrinatura Sa Nanov 73 Foraje de alimentare cu apă cu adâncimile între 63 ml și 82 ml.
 • Reabilitare 6 foraje de alimentare cu apă cu adâncimile cuprinse intre 80 ml și 330 ml și automatizarea și punerea în funcțiune a sistemului centralizat de alimentare cu apă al comunei Spantov,jud Călărași.
 • Reabilitare, automatizare și punere în funcțiune a două foraje alimentare cu apă cu adâncimile de 140 ml și 187 ml Primaria Slobozia Bradului, jud.Vrancea.
 • Două foraje puturi alimentare cu apă cu adâncimile de 63 ml și 57 ml la SC Avicola Sa Tartasesti, jud. Dâmbovița.
 • Două foraje puturi alimentare cu apă 58 ml și 61 ml fabrica de înghețată SC Predesti srl Titu, jud. Dâmbovița.
 • Două foraje puturi alimentare cu apă 104 ml și 67 ml, Casa de Pensii Ilfov și Sc Frontierex Sa București.
 •  36 foraje puturi de evaluare geologică pentru exploatarea de resurse minerale pentru SC Vultur Activ srl
 • 16 foraje puturi de prospectare și evaluare geologică pentru exploatarea de resurse minerale pentru TC Carpați SA.
 • 20 foraje foraje de prospectare și evaluare geologică pentru exploatarea de resurse minerale pentru SC Hopfinger srl membru al grupului Baumit Austria.
 • 18 foraje puturi de prospectare și evaluare geologică pentru exploatarea de resurse minerale pentru SC Apla România Sa.
 • 23 de foraje puturi de prospectare și evaluare geologică pentru SC Balastiera Nedelea Titu.
 • 11 foraje puturi geotehnice cu adâncimea de 20 ml unde au fost prelevate probe geologice netulburate pentru rețeaua de canalizare a sudului Bucureștiului, pentru Primăria Generala a Municipiului București.
 • 99 foraje puturi geotehnice cu adâncimea de 22 ml pentru proiectarea amplasamentului de câmp turbine eoliene Pachea,Tulucesti, Baleni, jud Galați pentru SC Geologicdon srl Ploiesti.
 • Foraje puturi alimentare cu apă cu adâncimile de 60 ml în păsuni pentru adăpatul animalelor în comuna Silistea, jud Braila.
 • 2 Foraje puturi alimentare cu apă 52 ml și 56 ml pentru adăpatul animalelor în pășuni, comuna Gemenele,jud Brăila.
 • Foraj puturi alimentare cu apă Manastirea Remetea, jud.Alba, adancimea 21 ml diametrul de 1,20 ml.
 • Foraj put alimentare cu apă Manastirea Blanoiu,jud Valcea, adancimea 14 ml și diametru de 1,40 ml.
 • Foraje puturi alimentare cu apă Primaria Bărcanesti, jud Ialomița adancime 60 ml,
 • Foraj put Școala Bărcanesti adancime 61 ml, Dispensarul medical Bărcanesti 56 ml, Dispensarul medical Condeesti 59 ml.
 • Foraje puturi alimentare cu apă Primaria Borănesti, jud. Ialomița 51 ml și 54 ml.
 • 10 foraje puturi alimentare cu apă cu adâncimile de 50 ml pentru sistem irigații SC Agrovera srl Peretu, jud. Teleorman.
 • 2 Foraje puturi alimentare cu apă, 92 ml și 102 ml Primaria Viisoara, jud. Teleorman.
 • Foraj put alimentare cu apă Gradinita Axintele jud Ialomița 61 ml.
 • Foraj put alimentare cu apă Grădiniță Alexeni, jud Ialomița 58 ml